Tämä teksti julkaistiin 20.4.2010 Helsingin Sanomien mielipideosastolla:

Lasten- ja nuortenkirjat esille

Suomen nuorisokirjailijat ry on aktiivisesti lapsille ja nuorille kirjoittavien kirjailijoiden yhdistys. Olemme seuranneet huolestuneina kirjallisuudenlajimme esittelyn ja kritiikin jatkuvaa vähenemistä suurimpien päivälehtien sivuilla. Kritiikkejä on yhä harvemmin ja ne pienenevät pienenemistään.

Lasten- ja nuortenkirjoja ostetaan ja lainataan kirjastoista hyvin. Nykyiset vanhemmat siis vielä lukevat lapsilleen, ja lapsissa ja nuorissa on edelleen paljon kirjan ystäviä. Ongelmana on, etteivät he saa tietoa ilmestyneistä kirjoista. Mistä tieto uusien kirjojen ilmestymisestä voisikaan saavuttaa lukuhaluiset, kun kauppojen valikoimat ovat kaventuneet eikä lehdistä tietoa enää löydy? Lehtien asiantuntijakriitikot ovat jo toistasataa vuotta tehneet tärkeää kulttuurityötä nostaessaan esille hyviä kirjoja luotettavasti ja monipuolisesti. Toivomme tämän työn saavan jatkua.

Voimme iloisina vakuuttaa, että maassamme kirjoitetaan tätä nykyä hyvää ja erittäin monipuolista nuorisokirjallisuutta. Toivomme lukijoiden myös löytävän juuri itseään koskettavat kirjat. Lukevasta lapsesta kasvaa lukeva aikuinen.

Suomen nuorisokirjailijat ry
Johtokunta
Tuija Lehtinen, kirjailija, pj Raili Mikkanen, kirjailija, vpj