Enkä teitenkään voi päättää raporttiani ilman Margaret Mahy.