Suomen Nuorisokirjailojoiden osastolla riitti hulinaa.