Asian vakavuuden takia liitän tähän Lukukeskuksen tiedotteen suoraan. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?

”Suomalaisten nuorten lukutaito lipsuu maailman huipulta

Tiedote
17.3.2015 / Julkaisuvapaa heti

Suomalaiset ovat yhä lukukansaa, mutta huippulukijoiden määrä vähenee. Lukukeskus julkaisee 10 faktaa lukemisesta Lukuviikon 20.–26.4. kunniaksi. Selvityksessä erityisesti poikien ja maahanmuuttajien lukutaidon heikkeneminen aiheuttaa huolta. Samalla julkaistaan Lukuviikon valtakunnallinen ohjelma, joka pitää sisällään yli 80 kirjallista tapahtumaa Helsingistä Sodankylään. 10 faktaa -kooste sekä ohjelma sivuilla: http://www.lukuviikko.fi

Lukukeskuksen järjestämää Lukuviikkoa vietetään huhtikuussa Kirjan ja ruusun päivän kanssa samalla viikolla. Lukukeskus on koonnut eri tutkimuksista 10 faktaa, jotka selvittävät suomalaisten lukutaitoa ja suhtautumista lukemiseen.

Tutkimukset osoittavat, että suomalaiset ovat lukukansaa – vielä. Nuorten asenne lukemiseen käy kuitenkin kielteisemmäksi. Suomalaiset 9. luokkalaiset ovat lukijoina yhä maailman kärkijoukoissa, mutta taso laskee jatkuvasti. Tutkijat katsovat, että lukemiseen sitoutuminen ja taidon arvostus vaikuttavat eniten taitotasoon. Jo neljäsluokkalaisten motivaatio on 45 vertailumaan joukossa toiseksi matalin. Yläkoulussa into laskee entisestään.

Hälyttävää on, että tyttöjen ja poikien väliset erot lukutaidossa ovat suuremmat kuin missään muussa OECD-maassa ja ero kasvaa. Suomalaiset pojat uhkaavat syrjäytyä lukemisesta. On nähtävissä merkkejä myös siitä, että koulutuksen tasa-arvo rapautuu. Vähävaraisten ja vähän koulutettujen perheiden pojat ovat vakavimmassa vaarassa.

Ilmiö toistuu maahanmuuttajien keskuudessa: sukupuolten väliset erot ovat yhtä jyrkät maahanmuuttajissa kuin kantasuomalaisissa. Maahanmuuttajat ovat ryhmä, jonka lukutaitoon tulisi kiinnittää huomiota. Vuoden 2012 PISA-tutkimuksesta käy ilmi, että maahanmuuttajien lukutaito jää kauas suomalaisten yleisestä korkeasta tasosta ja selvästi alle OECD-maiden keskiarvon.

Lukutaidon puolustaminen ja edistäminen on koko kansakunnan etu. Lukutaito on läpi elämän tarvittava perusvalmius, joka korreloi menestykseen myös muilla elämän osa-alueilla sekä esimerkiksi matemaattisessa päättelyssä ja ongelmanratkaisussa. Lukutaidon kehittymisessä auttaa erityisesti varhainen lukeminen. Kodin myönteinen asenne heijastuu lapsen hyvään lukutaitoon.

”Tilaamamme kooste antaa havainnollisen kokonaiskuvan Suomen lukutaitotilanteesta. Erityisen huolestuttavaa on poikien lukutaidon lasku, johon tulisi välttämättä puuttua. Lukutaito luo edellytykset hyvään elämään ja on tärkeää koko Suomen kilpailukyvyn kannalta tulevaisuudessa”, sanoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

Lukuviikko tukee ja edistää lukutaitoa

Lukukeskuksen järjestämä Lukuviikko pyrkii innostamaan lukemisen pariin erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla sekä tarjoamalla lapsille ja nuorille materiaaleja maksutta. Viikko sisältää runsaasti ilmaisohjelmaa ympäri Suomea koko perheelle, vauvasta vaariin.

Lukuviikon avajaispäivää juhlitaan mm. kirjallisilla naamiaisilla eri paikkakunnilla sekä nuortenkirjailijoiden Siri Kolun ja Aleksi Delikouraksen kirjailijavierailulla, joka striimataan verkossa valtakunnallisesti. Vierailu on katsottavissa 20.4. klo 13–14 osoitteessa cloud.vink.helsinki.fi/stream

10 faktaa lukemisesta -paketin lisäksi Lukukeskus tarjoaa katsauksen suomea toisena kielenään opiskelevien nuorten lukuharrastuksen tukemiseksi sekä lapsille ja nuorille erilaisia kirjallisia tehtäviä, kirjoituskilpailun, lukuvinkkejä ym. materiaalia. Koko valtakunnallinen ohjelmisto ja materiaalit sivuilla: http://www.lukuviikko.fi

10+1 faktaa lukemisesta 2015:

1. Suomalaiset ovat lukukansaa – vielä
2. Hyvä lukutaito on kansakunnan menestystekijä
3. Nuorten lukutaito lipsuu maailman huipulta
4. Huippulukijat hupenevat, vaikeuksissa joka kymmenes
5. Lukutaidon taso ja tasa-arvo voidaan yhdistää
6. Poikien lukutaito jää rajusti jälkeen tyttöjen tasosta
7. Luottamus lukutaitoon luodaan kotona
8. Perheen lukuleikki kasvattaa lapsesta lukijan
9. Maahanmuuttajat tarvitsevat erityistoimia
10.  Kaksikielisyys vaikuttaa ruotsinkielisten lukutaitoon
Tvåspråkighet påverkar läsförmågan i Svenskfinland

+1 Miten saan nuoren tarttumaan kirjaan?

Lisätiedot:
– Lukukeskus / Ilmi Villacís, toiminnanjohtaja, ilmi.villacis@lukukeskus.fi, 040 564 7194
– Lukuviikon tiedottaja, Saara Oranen, saara.oranen@lukukeskus.fi, 044 5661903
http://www.lukukeskus.fi

Yhteistyössä: Aluehallintavirastot, Annantalo, Kirjakauppaliitto, Kirjastokaista, Lukuinto, Nuoren Voiman Liitto, Otava Sanasto, Sanoma Media Kids, WSOY, Tammi

Lukukeskus – Läscentrum ry on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö. Lukukeskus välittää vuosittain lähes 1000 kirjailijaesiintymistä, joista 80 % suuntautuu kouluihin. Kirjailijavierailujen lisäksi Lukukeskus järjestää Lukuviikko-kampanjaa ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Lukukeskus julkaisee kolmea arvostettua kirjallisuuslehteä, lapsille suunnattua Vinskiä, nuorten Lukufiilistä sekä kritiikkiverkkolehti Kiiltomato – Lysmaskenia. Lukukeskus on eurooppalaisen lukutaitoverkoston European Literacy Policy Networkin jäsen.

Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittain järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jonka aikana kirjastot ja koulut juhlivat lukemista. Lukuviikkoa on järjestetty vuodesta 1997. Lukukeskus tarjoaa Lukuviikon aikana kirjastoille ja kouluille mm. ilmaisia materiaaleja, tietoa lukemisesta sekä innostaa tapahtumien järjestämiseen.”

— Johanna

Advertisement